Przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO

Informacje zgodne z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1. Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Meritum Nieruchomości Sp. z o.o. Dane kontaktowe administratora danych osobowych to ado@meritum.nieruchomosci.pl tel. 52/ 366 78 10.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Odbiorcami  danych osobowych przetwarzanych przez Meritum Nieruchomości Sp. z o.o. mogą być inne podmioty działające w ramach współpracy z Meritum Nieruchomości Sp. z o.o. w celu przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu/poszukiwania nieruchomości, których pełna lista dostępna jest pod adresem: www.meritum.nieruchomosci.pl/partnerzy.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług polegających na oferowaniu finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa).

8. Jeżeli nie zawarto umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty kontaktu).

9. Podanie  danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

Bydgoszcz, dnia  22 maja 2018 roku