Umowa najmu - co powinna zawierać?

Poprawnie sporządzona umowa najmu to gwarancja zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Szczegółowo określony stan lokalu w momencie oddania go do użytku  zobowiązuje najemcę do utrzymania go pod groźbą kary (np. utraty części kaucji). Najemca tymczasem dzięki ustaleniu okresu wypowiedzenia może mieć pewność, że nie straci dachu nad głową z dnia na dzień. Ten sam zapis to również zabezpieczenie dla właściciela lokalu, gdyż w razie wymówienia umowy przez najemcę będzie miał czas, by znaleźć nowego lokatora i utrzymać płynność finansową. A zatem umowa najmu powinna zawierać po pierwsze opis stanu i wyposażenia nieruchomości (czy też innej własności, którą oddajemy w najem), termin obowiązywania, a także okres i warunki jej wypowiedzenia (w tym wysokość kaucji, jeśli na takową się decydujemy). Opłata czynszowa to podstawa, ale na tym ustalenia dotyczące finansów nie powinny się skończyć. Tak wynajmujący jak i najemcy często ignorują potrzebę określenia zasad płatności za naprawy i drobne prace remontowe, co okazuje się być zarzewiem wielu konfliktów, które nie rzadko kończą się w sądzie.

Dla wszystkich osób chcących dokładnie poznać ten temat, lub tych którzy przygotowują się do najmu mieszkania polecamy przede wszystkim przestudiowanie dokładne Kodeksu Cywilnego. Tam znaleźć można wszystkie aktualne przepisy.